JOM 2007/780, RvS 04-07-2007, BA8690, 200607225/1

Inhoudsindicatie

Beste beschikbare technieken, Stalsysteem, Chemische luchtwassers, Weigeren vergunning, Toekomstige ontwikkelingen, Stankhinder veehouderij

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij verweerder heeft geweigerd een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een veehouderij. Verweerder heeft aan de weigering ten grondslag gelegd dat het voor de nieuw te bouwen vleeskalverenstallen aangevraagde traditionele stalsysteem niet overeenkomt met de beste beschikbare technieken. Volgens verweerder moeten chemische luchtwassers met een emissiereductie van 90% worden aangemerkt als…

Verder lezen
Terug naar overzicht