JOM 2007/786, RvS 05-09-2007, BB2942, 200608071/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Achteruitrijsignalering, Tonaliteitstoeslag, Straffactor

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is verleend voor een inrichting voor de opslag, overslag en bewerking van afvalstoffen. Appellanten vrezen dat de aan de vergunning verbonden geluidvoorschriften niet kunnen worden nageleefd. Ingevolge vergunningvoorschrift F.5 moeten geluidmetingen en/of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten geschieden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. Op grond van…

Verder lezen
Terug naar overzicht