JOM 2007/796, RvS 04-07-2007, BA8727, 200609219/1

Inhoudsindicatie

Planschade, Schadevergoeding, Planologische vergelijking, planologisch nadeliger situatie, Planologische wijziging, Ruimtelijk relevante gevolgen, Vermogensschade, Inkomensschade

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij de raad van de gemeente Roermond het verzoek van appellanten om vergoeding van planschade heeft afgewezen. Appellanten exploiteren een hotel-restaurant. Zij hebben verzocht om vergoeding van de door hen gestelde vermogens- en inkomenschade ten gevolge van de 5e partiele herziening van het bestemmingsplan ‘‘Kloosterwand’’ waarbij een terrein in het centrum de bestemming ‘‘Theaterhotel’’ heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht