JOM 2007/806, RvS 29-08-2007, BB2514, 200701197/1

Inhoudsindicatie

Zienswijzen, Ontbreken zienswijzen verschoonbaar, Verschoonbaarheid, Grondslag beroepsgrond, Wijzigen ontwerp-besluit, Ontvankelijkheid

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is verleend voor een pluimveehouderij. Appellant heeft geen zienswijze ingediend. De door appellant thans aangevoerde gronden hebben betrekking op de ammoniakemissie vanwege de inrichting. Aangezien het besluit op dit onderdeel is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp kan appellant redelijkerwijs niet worden verweten dat hij daarover geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht