JOM 2007/814, RvS 10-10-2007, BB5218, 200601295/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Financiële uitvoerbaarheid, Planvoorbereidingskosten

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Limburg hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Sittard-Geleen. Aangevoerd wordt dat het plan financieel niet uitvoerbaar is. De Afdeling heeft het onderzoek heropend ten einde duidelijkheid te verkrijgen over hetgeen verweerder in zijn aanbiedingsbrief heeft vermeld over de dekking van de algemene planvoorbereidingskosten ten bedrage van € 1.791.108. De Afdeling oordeelt dat GS er in redelijkheid van uit hebben kunnen gaan dat voldoende behoefte bestaat aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht