JOM 2007/816, RvS 10-10-2007, BB5211, 200607218/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Gasbehandelingscomplex, Externe veiligheid, Risico-contouren, Beperkt kwetsbaar object

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben beslist over een bestemmingsplan van de gemeente Den Helder. Het plan strekt tot actualisering van het bestemmingsplan ‘‘Oostoever 1994’’ en is grotendeels conserverend van aard. Het plan voorziet onder andere in het vaststellen van een veiligheidszone rond het gasbehandelingscomplex van de NAM. De bezwaren van appellanten richten zich primair tegen de vastlegging in het plan van de risico-contouren van het gasbehandelingscomplex van…

Verder lezen
Terug naar overzicht