JOM 2007/818, RvS 24-10-2007, BB6345, 200604926/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Golfbaan, Luchtkwaliteit, Streekplan, Stankcirkel, Milieu-effectrapport, Zorgvuldigheidsbeginsel

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Son en Breugel. Volgens appellant is sprake van strijd met het Besluit luchtkwaliteit 2005. De Afdeling stelt vast dat het rapport van TNO is opgesteld in het kader van de aanleg van het knooppunt A50-A58 en geen betrekking heeft op de aanleg van de in dit plan voorziene golfbaan. Dit rapport biedt onvoldoende…

Verder lezen
Terug naar overzicht