JOM 2007/827, RvS 17-10-2007, BB5838, 200700219/1

Inhoudsindicatie

Brandbestrijding, Brandveiligheid, Bescherming milieu, Milieubescherming

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij aan appellante een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is verleend voor een productiebedrijf in de bedrijfstak metalelectro. Appellante betoogt dat verweerder ten onrechte voorschriften heeft gesteld met betrekking tot brandbestrijding, nu dit onderwerp al is geregeld in de Woningwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, in het bijzonder het Bouwbesluit 2003. De Afdeling overweegt dat het Bouwbesluit niet primair is gericht op…

Verder lezen
Terug naar overzicht