JOM 2007/839, RvS 17-10-2007, BB5851, 200602992/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Luchtkwaliteit, Saldering luchtkwaliteit, Zorgvuldigheidsbeginsel

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Deurne. Appellanten stellen dat dit plan in strijd is met het Besluit luchtkwaliteit 2005. De toepassing van de zogenoemde saldobenadering is onvoldoende gemotiveerd en onjuist, aldus appellanten. De Afdeling stelt vast dat niet kan worden vastgesteld of bij de verwezenlijking van het plan aan de eisen van het Blk 2005 kan worden voldaan. Voor zover de gemeenteraad stelt dat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht