JOM 2007/840, RvS 17-10-2007, BB5847, 200700798/1

Inhoudsindicatie

Stofhinder, Stuifgevoeligheid, Bevochtigbaarheid, Visueel waarneembare stofverspreiding, Voorschriften, Zorgvuldigheidsbeginsel

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend voor het veranderen van een inrichting bestemd tot onder andere het bewerken van bouw-, sloop- en bedrijfsafval. Appellant vreest voor stofoverlast. Bij de beoordeling van dit aspect is aansluiting gezocht bij de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht. In paragraaf 3.8.1 van de NeR is een aantal maatregelen opgenomen ter…

Verder lezen
Terug naar overzicht