JOM 2007/843, RvS 24-10-2007, BB6302, 200609039/1

Inhoudsindicatie

Veiligheid, Vuurwerk, Consumentenvuurwerk, Afstandseisen, Veiligheidsafstand

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk. In het Vuurwerkbesluit zijn veiligheidsafstanden genoemd die tussen een (buffer)bewaarplaats en buiten de inrichting gelegen objecten moeten bestaan. Bij een inrichting als thans aan de orde moet een veiligheidsafstand van ten minste acht meter in acht worden genomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht