JOM 2007/844, RvS 24-10-2007, BB6344, 200700603/1

Inhoudsindicatie

Natuurbescherming, Kokkelvisserij, Passende beoordeling, Natuurlijke kenmerken, Aantasten natuurlijke kenmerken, Motiveringsbeginsel

Samenvatting

Bij besluit van 4 september 2006 heeft de minister van LNV ingevolge artikel 19d, lid 1, van de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning verleend voor het opvissen van 2101 ton kokkelvlees door middel van mechanische visserij in de Oosterschelde in de periode van 1 september 2006 tot en met 30 november 2006. De Afdeling is van oordeel dat verweerder er terecht van uit is gegaan dat niet is uitgesloten dat het project, …

Verder lezen
Terug naar overzicht