JOM 2007/845, RvS 10-10-2007, BB5226, 200701414/1

Inhoudsindicatie

Dwangsom, Mede-eigenaar, Belanghebbende, Ambtshalve beoordelen, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Bij besluit van 15 februari 2006 hebben burgemeester en wethouders van Oost-Gelre aan appellant lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van een op 12 oktober 1998 krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning voor een veehouderij. Ambtshalve overweegt de Afdeling als volgt. De Afdeling stelt vast dat de bij het bestreden besluit opgelegde lasten enkel zijn gericht tot appellant. Dat een afschrift van dit besluit is toegezonden aan [partijen] maakt niet dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht