JOM 2007/848, RvS 17-10-2007, BB5827, 200609081/1

Inhoudsindicatie

Zienswijzen, Mondelinge zienswijzen, Telefoongesprek, Ontvankelijkheid

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is verleend voor een varkenshouderij. Appellant heeft geen schriftelijke zienswijzen naar voren gebracht. Hij voert echter aan dat hij op 5 oktober 2006 tijdens een telefonisch gesprek met wethouder Peeters van de gemeente Lith mondelinge zienswijzen heeft ingediend. Verweerder stelt dat er geen mondelinge zienswijzen zijn ingediend. Blijkens de stukken en het verhandelde ter zitting…

Verder lezen
Terug naar overzicht