JOM 2008/108, RvS 05-12-2007, BB9448, 200700167/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Concrete maatregelen, Verkeersmaatregelen, Luchtkwaliteit

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Aalsmeer. Appellanten betogen dat uit onder meer het onderzoek ‘‘Onderzoek toekomstige verkeersstructuur’’ volgt dat de realisering van de omlegging van de N201 niet leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit als bedoeld in artikel 7, lid 3, onder b van het Blk 2005. De Afdeling stelt voorop dat het onderhavige bestemmingsplan niet voorziet in de zogeheten knip en Noordvork…

Verder lezen
Terug naar overzicht