JOM 2008/112, RvS 16-01-2008, BC2320, 200700989/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Inspraak, Inspraakprocedure, Klachtenprocedure, Inspraakverordening

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Bergeijk. Appellant betoogt dat GS hebben miskend dat de inspraakprocedure en de klachtenprocedure op grond van de gemeentelijke inspraakverordening gebrekkig zijn gevoerd. Met ingang van 1 juli 2005 is artikel 6a van de WRO vervallen. Ingevolge de WRO zoals deze thans luidt, vangt de procedure inzake de vaststelling van een bestemmingsplan aan met de terinzagelegging van een ontwerpplan. Nu…

Verder lezen
Terug naar overzicht