JOM 2008/117, RvS 16-01-2008, BC2144, 200702745/1

Inhoudsindicatie

Planschade, Schadevergoeding, Herzieningsverzoek, Herzien uitspraak, Beleid, Principeverzoeken, Indieningsvereisten, Gedragslijn

Samenvatting

Bij uitspraak van 28 maart 2007 heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank vernietigd voor zover daarbij het besluit van de raad van de gemeente Bergen van 29 maart 2005, strekkende tot afwijzing van het verzoek van verzoekster om vergoeding van planschade, is vernietigd. Bij brief van 16 april 2007 heeft verzoekster de Afdeling verzocht die uitspraak te herzien. Verzoekster heeft verzocht om herziening omdat de rechtsoverwegingen 2.…

Verder lezen
Terug naar overzicht