JOM 2008/118, RvS 16-01-2008, BC2079, 200703418/1

Inhoudsindicatie

Planschade, Schadevergoeding, Voorzienbaarheid, Planwijziging, Beleidsvoornemen, Goedkeuren bestemmingsplan, Onthouden goedkeuring bestemmingsplan

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij de raad van de gemeente Vaals het verzoek om vergoeding van planschade heeft afgewezen. Verzoeker is sinds 25 april 1997 eigenaar van het perceel in kwestie. Hij heeft verzocht om vergoeding van de schade als gevolg van het bestemmingsplan ‘‘Buitengebied 1998’’. Op het perceel rust de bestemming ‘‘Woondoeleinden’’ zonder een mogelijkheid tot bouwen van een woning. Onder vigeur van het daarvoor…

Verder lezen
Terug naar overzicht