JOM 2008/125, RvS 12-12-2007, BB9952, 200702692/1

Inhoudsindicatie

Intrekken vergunning, Geurhinder, Ontoelaatbaar nadelige gevolgen, Milieugevolgen, Motiveringsbeginsel

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij verweerder een ingevolge de Hinderwet verleende vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij, alsmede alle bijbehorende veranderingsvergunningen heeft ingetrokken, omdat volgens hem nabij de inrichting, ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing, sprake is van ontoelaatbare geurhinder. Onvoldoende is gemotiveerd waarom met het aanbrengen van een luchtwasser de geurbelasting niet tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt. Die stelling is slechts gebaseerd op onderzoek…

Verder lezen
Terug naar overzicht