JOM 2008/129, RvS 12-12-2007, BB9929, 200702732/1

Inhoudsindicatie

Milieugevaarlijke stoffen, Genetisch gemodificeerde organismen, Groenteveredelingsbedrijf, Vergunningplicht, Voorschriften, Nadere eisen, Aanvullende voorschriften, Uitputtende regeling

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is verleend voor een groenteveredelingsbedrijf. Appellanten betogen dat de voorschriften uit de Regeling genetische gemodificeerde organismen, waarnaar wordt verwezen in de bij het bestreden besluit opgenomen voorschriften, niet toereikend zijn ter voorkoming van introductie van pollen en gewassen in het milieu. Aanvullende…

Verder lezen
Terug naar overzicht