JOM 2008/133, RvS 23-01-2008, BC2526, 200700830/1

Inhoudsindicatie

Geurhinder, Voorschriften, Beste beschikbare technieken, Beoordelingsvrijheid

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij het college van burgemeester en wethouders van Lisse aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer heeft verleend voor het oprichten en in werking hebben van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het beroep heeft betrekking op de in de vergunning opgenomen geurvoorschriften. Het betoog van het college van dijkgraaf en hoogheemraden, dat het voorschrijven van aanvullende geurreducerende maatregelen…

Verder lezen
Terug naar overzicht