JOM 2008/134, RvS 23-01-2008, BC2539, 200702799/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Spoorweglawaai, Belanghebbende, Ontvankelijkheid, Geluidscherm

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij de Staatssecretaris van VROM op grond van het Besluit geluidhinder spoorwegen de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting, vanwege de spoorweg, van de gevels van de in het besluit genoemde woningen heeft vastgesteld. Tevens heeft hij maatregelen vastgesteld tot het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de spoorweg. Appellant, die woont op ongeveer 250 meter afstand van de spoorweg in kwestie, betoogt dat verweerder hem ten onrechte niet als…

Verder lezen
Terug naar overzicht