JOM 2008/146, RvS 16-01-2008, BC2111, 200703896/1

Inhoudsindicatie

Processueel belang, Nadere eisen, Vervallen nadere eisen, Vervallen van rechtswege, Ontvankelijkheid

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn krachtens het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer nadere eisen heeft gesteld met betrekking tot een horeca-inrichting. Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Ingevolge artikel 6.43 van dat Besluit is het Besluit horeca met die inwerkingtreding ingetrokken. Voorts volgt uit het…

Verder lezen
Terug naar overzicht