JOM 2008/147, RvS 23-01-2008, BC2506, 200700877/1

Inhoudsindicatie

Vernieitigen besluit, Vernietigen besluit lager bestuursorgaan, Vrijstelling, Obstakelvrije vliegfunnel, Algemeen belang

Samenvatting

In beroep is het koninklijk besluit waarbij het besluit van provinciale staten van Limburg tot wijziging van de Provinciale Milieuverordening Limburg, is vernietigd, voor zover het de wijziging van artikel 5.10 betreft. Voorafgaand hieraan heeft de minister van VROM met toepassing van artikel 40 van de WRO vrijstelling verleend van de bepalingen van de bestemmingsplannen ‘‘Schinveld-Oost’’ en ‘‘Buitengebied’’. Reden hiervan was om in een…

Verder lezen
Terug naar overzicht