JOM 2008/153, RvS 16-01-2008, BC2136, 200608213/1 (met annotatie van M. O.-V. Bron: «JB» 2008)

Inhoudsindicatie

Milieuvergunning, Zienswijzen, Besluitonderdeel, Beroepsgronden, Wet Bibob, Discretionaire bevoegdheid, Beleidslijn, Indicatoren, Bibob-intake en -screening, Geheimhoudingsplicht, Samenwerkingsverband, Ernstig gevaar, Faillissementsfraude, Bestuurdersaansprakelijkheid, Valsheid in geschrift, Evenredigheid, Motivering, Betrouwbaarheidstoetsing

Samenvatting

Deze uitspraak betreft de weigering van een vergunning ex art. 8.1 Wet milieubeheer betreffende oprichting en inwerking hebben van een biomassacentrale in Nederweert. De vergunning is geweigerd op grond van de art. 8.10 lid 3 Wm jo…

Verder lezen
Terug naar overzicht