JOM 2008/160, RvS 06-02-2008, BC3627, 200704159/1

Inhoudsindicatie

Beleidsregel, afwijkingsbevoegdheid

Samenvatting

Vrijstelling voor het overschrijden van maximaal toegestane afmetingen van nieuw te bouwen en af te meren woonboot en vervolgens vergunning verleend voor het vervangen van die woonboot door een andere. Met het verlenen van de vervangingsvergunning is het dagelijks bestuur afgeweken van zijn beleid, neergelegd in de nota.

De door het dagelijks bestuur aangevoerde omstandigheid dat het vervangende schip sterke gelijkenis vertoont met het te vervangen schip, is niet een omstandigheid waarop de afwijkingsbevoegdheid van art. 4:84 Awb ziet. …

Verder lezen
Terug naar overzicht