JOM 2008/181, RvS 30-01-2008, BC3052, 200608663/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Inspraak bestemmingsplan, Ter inzage leggen bestemmingsplan, Vaststellen bestemmingsplan, Vormvoorschrift, Externe veiligheid

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Hoogeveen. Appellanten voeren aan dat ten onrechte een termijn van vier weken is gegeven voor inspraak op het voorontwerp van het plan. Met ingang van 1 juli 2005 is artikel 6a WRO vervallen. Ingevolge de WRO, zoals deze thans luidt, vangt de procedure inzake de vaststelling van een bestemmingsplan aan met de terinzagelegging…

Verder lezen
Terug naar overzicht