JOM 2008/191, RvS 13-02-2008, BC4231, 200606822/1

Inhoudsindicatie

Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein, Planologische kernbesissing, Schaduwschaderegeling, Militair luchtverkeer, Bevoegdheid

Samenvatting

Bij besluit van 27 december 2004 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de staatssecretaris van VROM, de aanwijzing voor het luchtvaartterrein Maastricht vastgesteld (A-besluit). Tevens is het zogenoemde RO-besluit vastgesteld. Het A-besluit heeft betrekking op de indeling en het gebruik van het luchtvaartterrein Maastricht en legt een tijdelijke en de definitieve geluidszone met een grenswaarde van 35 Ke en de geluidszone met een…

Verder lezen
Terug naar overzicht