JOM 2008/194, RvS 30-01-2008, BC3050, 200703136/1

Inhoudsindicatie

Rechtmatigheid vergunning, Melding, Accepteren melding, Stalsysteem, Beste beschikbare technieken, Chemische luchtwassers, Weigeren vergunning, Ammoniak

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is verleend voor een varkenshouderij. De vergunning ziet op het houden van guste en dragende zeugen, opfokzeugen, kraamzeugen, gespeende biggen en beren, verdeeld over een aantal stallen. Stal 6 en een gedeelte van stal 7 zijn uitgerust met een traditioneel…

Verder lezen
Terug naar overzicht