JOM 2008/206, RvS 27-02-2008, BC5228, 200703752/1

Inhoudsindicatie

Hondenfokkerij, Geluidhinder, Onderzoeksplicht, Vernietigen besluit, Zorgvuldigheidsbeginsel

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Deurne een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het oprichten en in werking hebben van een hondenfokkerij en akkerbouwbedrijf. Appellanten stellen geluidhinder te ondervinden van het in werking zijn van de inrichting. Volgens hen kunnen de aan de vergunning verbonden geluidvoorschriften niet worden nageleefd. Ter zitting heeft het college erkend dat het niet heeft nagegaan of aannemelijk is…

Verder lezen
Terug naar overzicht