JOM 2008/210, RvS 13-02-2008, BC4234, 200704318/1

Inhoudsindicatie

Vrijstelling, Bouwvergunning, Belanghebbende, Ontvankelijkheid, Afstandscriterium, Zichtcriterium, Luchtkwaliteit, Ontheffing, Onderzoeksplicht, Onderzoek planten- en diersoorten

Samenvatting

Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een moskee. Aangevoerd wordt dat de rechtbank heeft miskend dat het college appellant ten onrechte niet als belanghebbende bij het besluit heeft aangemerkt, nu hij aanvoert dat bij realisering van het bouwplan de ingevolge het Besluit luchtkwaliteit 2005 geldende grenswaarden worden overschreden. Omdat de bepalingen in het Blk 2005 milieukwaliteitsnormen…

Verder lezen
Terug naar overzicht