JOM 2008/212, RvS 27-02-2008, BC5266, 200607555/1

Inhoudsindicatie

Natuurbescherming, Mosselvisserij, Passende beoordeling

Samenvatting

Bij besluit van 10 mei 2006 heeft de minister van LNV een vergunning verleend op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het opvissen van 150.000 mosselton mosselen in visbare hoeveelheden. Verweerder heeft vervolgens het door de vereniging ‘‘Vogelbescherming Nederland’’ en anderen hiertegen gemaakte bezwaar gegrond verklaard voor zover het betreft de vergunde hoeveelheid op te vissen mton en de voorwaarden ten behoeve van de naleving. Appellanten stellen onder meer dat verweerder zich ten onrechte op…

Verder lezen
Terug naar overzicht