JOM 2008/220, RvS 20-02-2008, BC4693, 200704094/1

Inhoudsindicatie

Hoorzitting, Intern memo, Stukken ter inzage

Samenvatting

Bij brief van 28 mei 2002 hebben burgemeester en wethouders van Boekel aan appellant medegedeeld dat de gemeenteraad heeft geweigerd medewerking te verlenen aan vergroting van zijn bebouwingsvlak. Tevens is medegedeeld dat het college heeft geweigerd hiervoor vrijstelling ex artikel 19 WRO te verlenen. Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat alle op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen ter inzage hebben gelegen en dat geen aanleiding bestond appellant na de hoorzitting van 7…

Verder lezen
Terug naar overzicht