JOM 2008/257, RvS 19-03-2008, BD0564, 200702083/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Ter inzage leggen, Openbaarmakingsplicht, Vormgebrek, Passeren vormgebrek

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Overijssel hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Almelo. Appellant heeft naar voren gebracht dat diverse stukken bij de terinzagelegging van het vastgestelde plan ontbraken, zoals het Waterplan. Artikel 3:11 van de Awb is tevens van toepassing op de terinzagelegging van het vastgestelde plan ingevolge artikel 26 van de WRO. Blijkens de wetsgeschiedenis is artikel 3:11 van de Awb te zien als een…

Verder lezen
Terug naar overzicht