JOM 2008/258, RvS 19-03-2008, BC7120, 200704480/1

Inhoudsindicatie

Bouwvergunning, Intrekken bouwvergunning, Weigeren intrekken bouwvergunning, Motiveringsplicht, Dwangsom, Strijdige gebruik

Samenvatting

Appellant heeft het college verzocht de verleende bouwvergunning voor de bouw van een stal/berging voor het hobbymatig houden van maximaal vier stuks vleesstieren of melk-/zoogkoeien in te trekken met toepassing van artikel 59 van de Woningwet, omdat vergunninghouder reeds ten tijde van de vergunningaanvraag de bedoeling had de stal/berging bedrijfsmatig en voor meer runderen te gebruiken. Bij besluit van 24 april 2006 hebben B&W van…

Verder lezen
Terug naar overzicht