JOM 2008/262, RvS 12-03-2008, BC6374, 200705428/1

Inhoudsindicatie

Planschade, Schadevergoeding, Waardevermindering, Taxatie, Motiveringsplicht, Taxateur, Kennis en ervaring, Controleerbaarheid, Vergelijkingsmethode, Gedachtegang taxateur

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij de raad van de gemeente Beek het verzoek van appellante om een planschadevergoeding heeft afgewezen. Appellante heeft verzocht om vergoeding van de schade die zij stelt te lijden in de vorm van waardevermindering van haar perceel als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘‘Kern Beek’’ waardoor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van het perceel zijn beperkt. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht