JOM 2008/268, RvS 27-02-2008, BC5226, 200703305/1

Inhoudsindicatie

Stankhinder veehouderij, Overbelaste situatie, Motiveringsplicht

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij het college een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer heeft verleend voor een vermeerderingszeugenhouderij en rundveehouderij. Vaststaat dat niet aan de in de richtlijn Veehouderij en stankhinder van de minister van VROM aanbevolen minimaal aan te houden afstand wordt voldaan. Met toepassing van hoofdstuk 3 van de richtlijn is echter tot vergunningverlening overgegaan. Hierin wordt geadviseerd om in zogeheten overbelaste situaties, waarbij door…

Verder lezen
Terug naar overzicht