JOM 2008/274, RvS 12-03-2008, BC6389, 200607251/1, 200604662/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Luchtkwaliteit, Meetmethode, Zorgvuldigheidsbeginsel, Motiveringsbeginsel, Geluidhinder, Wegverkeerslawaai, Geluidsarm wegdek, Geluidsreducerend asfalt, Hogere geluidsgrenswaarden, Goede ruimtelijke ordening

Samenvatting

In beroep is het besluit omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘‘Gershwin’’ van de gemeente Amsterdam. Het plan maakt deel uit van het project Zuidas. Het plangebied voorziet voornamelijk in woongelegenheid. Appellant voert aan dat sprake is van strijd met het Besluit luchtkwaliteit 2005 omdat een niet correcte meetmethode is toegepast. Ten tijde van het vaststellingsbesluit vormden het…

Verder lezen
Terug naar overzicht