JOM 2008/275, RvS 12-03-2008, BC6754, 200701994/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Luchtkwaliteit, Emissies, Bedrijfsemissies, Toekomstige emissies, Bedrijventerrein

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Overijssel hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Almelo. Appellanten stellen dat onvoldoende vaststaat dat het plan voldoet aan het bepaalde in het Besluit luchtkwaliteit 2005. In het deskundigenbericht is vermeld dat bij het onderzoek, waarvan de resultaten zijn neergelegd in het rapport van 20 november 2006, zowel de directe emissie van fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) als gevolg van de bedrijven op…

Verder lezen
Terug naar overzicht