JOM 2008/278, RvS 05-03-2008, BC5761, 200703659/1

Inhoudsindicatie

Geurhinder, Gronddepot, Tarragrond, Begrip inrichting, Eén inrichting

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend voor het oprichten en in werking hebben van een gronddepot voor opslag van tarragrond te Baak. Appellanten betogen dat het college bij het beoordelen van de geurhinder ten onrechte de geuremissie als gevolg van de verspreiding van tarragrond over het om het gronddepot liggende agrarische perceel, buiten beschouwing heeft gelaten. Niet in geschil is dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht