JOM 2008/279, RvS 19-03-2008, BC7107, 200705632/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Industrieterrein, Zoneren industrieterrein, Zonegrenswaarde, Weigeren vergunning, Afrondingsregel

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben geweigerd aan appellante een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting. Deze inrichting bevindt zich op een industrieterrein waarvoor een zone als bedoeld in artikel 53 van de Wet geluidhinder geldt, waarbuiten de geluidbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) …

Verder lezen
Terug naar overzicht