JOM 2008/293, RvS 06-02-2008, BC3610, 200704720/1 (met annotatie van LJMT )

Inhoudsindicatie

Besluit, concessie, publiekrechtelijke grondslag, Bevoegdheid bestuursorgaan, Erkenning openbaar belang, Gedoogplicht

Samenvatting

Erkenning van de werken tot aanleg en instandhouding van twee transportleidingen en een signaalkabel en drie elektriciteitskabels ten behoeve van de winning van steenzout in de provincie Fryslân binnen het concessiegebied Barradeel II door de besloten vennootschap Frisia Zout BV en concessie verleend voor het hebben en exploiteren van twee buisleidingen voor het transport van water onderscheidenlijk pekel en bijbehorende werken tussen de winlocaties Barradeel en Bethanië in de gemeente Franekeradeel om daarmee het…

Verder lezen
Terug naar overzicht