JOM 2008/298, RvS 27-02-2008, BC5265, 200706926/1 (met annotatie van M.O.-V. )

Inhoudsindicatie

Intrekking exploitatievergunning, Prostitutie-inrichting, Bibob-intrekkingsgrond, Vermoeden van ernstig gevaar, Advies Bureau Bibob, Vergewisplicht bestuursorgaan, Toetsingskader, Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), Register zware criminaliteit, Betrouwbaarheid, Controleerbaarheid, Informatie van dragende betekenis, Informatie die voldoende concreet en overtuigend is alsmede direct herleidbaar op betrokkene, Weigering aanvullende gegevens te verstrekken, Bron: «JB» 2008/78

Samenvatting

Op grond van art. 3 lid 1 onder b en 4 lid 2 Wet Bibob heeft de burgemeester…

Verder lezen
Terug naar overzicht