JOM 2008/300, RvS 27-02-2008, BC5249, 200702195/1, 200702199/1

Inhoudsindicatie

Hoorplicht, Heroverweging, Besluit op bezwaar dan wel besluit in primo

Samenvatting

De Afdeling overweegt dat het college de bevoegdheid toekomt om in het kader van de volledige heroverweging bij het besluit op bezwaar een dwangsomoplegging om te zetten in een besluit tot toepassing van bestuursdwang. In beginsel dient de aangeschrevene gehoord te worden over de omzetting alvorens daartoe wordt besloten. Het college is eveneens bevoegd in het kader van de volledige heroverweging bij het besluit op bezwaar het aantal aangeschrevenen ten opzichte van het primaire besluit uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht