JOM 2008/306, RvS 19-03-2008, BC7305, 200702081/1

Inhoudsindicatie

Bedenkingen, inbrengen, Faxbericht, Verzending, stukken, Motivering

Samenvatting

Ten onrechte bedenkingen niet bij goedkeuringsbesluit betrokken. Appellante heeft bij haar beroepschrift een aan verweerder gericht bedenkingengeschrift gedateerd 7 augustus 2006 gevoegd. Appellante heeft voorts bij haar beroepschrift een verzendrapport overgelegd waarin staat dat op 8 augustus 2006 om 10:46 uur drie pagina’s zijn verzonden naar het faxnummer van verweerder. Tevens staat in dat verzendrapport als resultaat ‘‘OK’’ vermeld.

Gelet hierop en in aanmerking genomen dat verweerder in reactie…

Verder lezen
Terug naar overzicht