JOM 2008/320, RvS 02-04-2008, BC8477, 200706352/1 (met annotatie van J.L.W. Broeksteeg)

Inhoudsindicatie

Gemeentelijke autonome verordeningsbevoegdheid, Verordenende bevoegdheid waterschap, Huishouding gemeente, Specialiteitsbeginsel

Samenvatting

De diepgangeis uit art. 6 lid 5 van de verordening, heeft, anders dan de Waterschapswet en de daarop gebaseerde keur, geen betrekking op de behartiging van waterstaatkundige belangen, maar ziet uitsluitend op het ordelijk gebruik van de ligplaatsen voor vaartuigen. Met de diepgangeis wordt onder meer beoogd schade aan walbeschoeiingen te voorkomen. Nu dit een belang is dat de gemeentelijke huishouding betreft ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht