JOM 2008/35, RvS 31-10-2007, BB6796, 200702949/1

Inhoudsindicatie

Uitwerkingsplan, Herzien uitwerkingsplan, Verwerkelijken bestemming

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben beslist over de goedkeuring van het uitwerkingsplan ‘‘2e uitwerking van het bestemmingsplan Oost II’’ van de gemeente Schoonhoven. Uit artikel 11, lid 6, van de WRO volgt dat herziening van het uitwerkingsplan niet mogelijk is indien de in een uitwerkingsplan neergelegde bestemming is verwerkelijkt. Gebleken is dat de bestemming ‘‘Uit te werken woondoeleinden (UW)’’ van het bestemmingsplan ‘‘Oost II’’ in 1998 is uitgewerkt in het…

Verder lezen
Terug naar overzicht