JOM 2008/400, RvS 09-04-2008, BC9034, 200701636/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Mondelinge zienswijze, Ontvankelijkheid, Bedenkingen, Zienswijzen, Verschoonbaarheid, Terinzagelegging

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Overijssel hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Tubbergen. Appellant voert aan dat hij in zijn beroep ontvankelijk is. Verweerder heeft naar zijn mening zijn bedenking ten onrechte buiten beschouwing gelaten. Hij brengt in dit verband naar voren dat zijn zienswijze weliswaar te laat was, maar dat dit verschoonbaar is. Hierbij wijst hij op het feit dat hij op 23 februari 2006 tijdens de…

Verder lezen
Terug naar overzicht