JOM 2008/402, RvS 09-04-2008, BC9068, 200703737/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Vrijstellingsbevoegdheid, Binnenplanse vrijstelling, Objectieve begrenzing

Samenvatting

Bij besluit van 3 april 2007 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Oost Gelre. Het plan voorziet in de aanleg van een intergemeentelijk bedrijventerrein van ongeveer 20 hectare met groen- en wateraccenten op een thans overwegend agrarisch terrein. Appellanten stellen dat ten onrechte ook de vestiging van bedrijven met milieucategorie 4 mogelijk wordt gemaakt. Ingevolge artikel 15, lid 1, aanhef en onder a, van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht