JOM 2008/403, RvS 16-04-2008, BC9619, 200702197/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Recreatiewoningen, Permanente bewoning, Overgangsrecht, Persoonsgebonden overgangsrecht, Rechtsgevolgen

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. GS stellen zich op het standpunt dat de aanduiding ‘‘permanente bewoning toegestaan’’ in strijd is met het provinciaal beleid ten aanzien van recreatiewoningen. Appellanten brengen naar voren dat hun recreatiewoningen al permanent bewoond werden ten tijde van de inwerkingtreding van het vorige plan en dat het gebruik onder het overgangsrecht van het vorige plan viel. …

Verder lezen
Terug naar overzicht